Cs.Lozenec-Lan.Net Forum
Правила в JailBreak сървъра - Printable Version

+- Cs.Lozenec-Lan.Net Forum (http://cs.lozenec-lan.net)
+-- Forum: Правила / Rules (http://cs.lozenec-lan.net/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Правила за Форума и Сървърите / Rules for Forum & Servers (http://cs.lozenec-lan.net/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: Правила в JailBreak сървъра (/showthread.php?tid=120)Правила в JailBreak сървъра - igra4a - 06-03-2017

Правила на надзирателите (CT):

* Надзирателите (CT) НЯМАТ право да убиват задворник/ци БЕЗ да имат основателна причина.
* Само Simon (Саймън) ИМА право да заповядва на затворниците, другите надзиратели само помагат на Simon (Саймън), без да нареждат!
* Надзирателите (CT) ИМАТ право да убиват затворници когато те не изпълняват командите на Simon (Саймън).
* Simon (Саймън) е ЗАДЪЛЖЕН да отброява до 5 или 10 след зададена команда. През това време затворниците са длъжни да са изпълнили командата на Simon.
* Надзирателите НЯМАТ право да седят в gunroom-a (оръжейната), но могат да седят ПРЕД нея.
* На надзирателите е ЗАБРАНЕНО да дават повече от 2 freedays един след друг.
* Simon (Саймън) трябва да зададе команда преди да е отворил вратите (килиите), ако я зададе след това тя не важи, а денят за затворниците става freeday!
* Надзирателите нямат право да дават оръжие на затворниците!
* Ако някой надзирател убие по грешка затворник, нека на следващия jailbreak day му даде freeday, така ще го компенсира.


Правила за затворниците (T):


* Затворниците са длъжни да изпълняват командите на Simon (Саймън) ако искат да живеят!
* Бавенето (криенето) на играта от страна на затворниците е забранено.
* Всеки затворник може да убива надзирател, така печели JB Packs.
* Затворниците нямат право да провокират надзирателите с обиди, а надзирателите нямат право да убиват заради обиди. За тази цел може да се оплачете на администраторите в следният раздел - http://cs.lozenec-lan.net/forumdisplay.php?fid=5
* Затворникът няма право да влиза в gunroom-a (оръжейната), освен ако не е започнал бунт. Ако затворник премине през вратата на оръжейната, надзирател има право да го убие дори без да е взел оръжие.
* Затворниците НЯМАТ право да бъгват вратите на килиите!Правила за АДМИНИСТРАТОРИТЕ:* Командата за даване на JB Packs е напълно забранена!
* Забранява се администраторите да си дават freeday.
* Администраторите имат право да местят надзирател (СТ), който те преценят.
* Местенето на надзиратели, които са приятели или роднини на администраторите е забранено.
* За администраторите са валидни също и всички правила написани по-горе.